Wśród wielu województw w kraju, miasto Kraków wyróżnia się nie tylko w obszarze sztuki i akademickim, ale również na licznych innych obszarach. Zaczyna być obszarem otwartym do mieszkania. Przekształcenia, które dokonały się w mieście w ostatnich latach dają poczucie, że Kraków naprawdę idzie do przodu.
Pomocne przekształcenia w mieście.
Co godnego pochwały wypracowano w przeciągu niedawnego okresu? Wielość napraw i nowości inwestycyjnych jest spora. Niezwykle wsparły rząd w tej materii dotacje Unii Europejskiej, z których Kraków często korzysta. Szybkie działanie w temacie zdobywania dofinansowania sprawiły, że małopolska wzbogaciła się o następne drogi, nowoczesne autobusy trasportu miejskiego, i potrzebne obiekty dla ludności.
Niemałe innowacje są niewidoczne dla zwykłego Krakusa. Nie znaczy to jednak, że nie zostały poczynione. Najczęściej pomijamy historie, które nie są bezpośrednio z nami połączone. Typowemu mieszkańcowi miasta wydaje się, że w regionie zbyt mało się wykonuje. Natomiast Kraków zmienia się w każdym obszarze. Zmiany w obszarze zarządzania odpadami, tworzeniu i unowocześnianiu sieci kanalizacyjnej, budowa ekranów akustycznych to jedynie niektóre zmiany, jakie umożliwiają krakusom lepiej oraz bardziej komfortowo funkcjonować. Kraków zmienia się również w zakresie możliwości kulturalnych. Potencjał Krakowa idzie w górę dzięki takim obiektom jak: centrum konferencyjne ICE lub stadion Cracovia. Te miejsca zachęcają gości z innych miast do odwiedzin.
Rozpoczynane dzięki radnym akcje nie obejmują jedynie samego centrum Krakowa, ale też są związane z całym województwem małopolskim. Przeto lepiej nie użalać się lecz zauważyć innowacje w jakie obrodził Kraków.
Przyszłe lata – o ile uda się utrzymania tempa innowacji – umożliwią miastu zostać zachwycającą stolicą małopolski.
Majchrowski program

Pośród licznych miast w kraju, miasto Kraków wyróżnia się nie jedynie w temacie kultury i akademickim, ale też na licznych innych obszarach. Staje się miastem otwartym do mieszkania. Przekształcenia, które dokonały się w mieście w ostatnich okresach dają poczucie, że Kraków rzeczywiście idzie do przodu.

Dobre zmiany w Krakowie.
Co godnego pochwały stworzono w ciągu ostatniego czasu? Ilość napraw i nowości inwestycyjnych jest duża. Mocno pomogły w tym aspekcie finane Unii Europejskiej, z których Kraków niemało czerpie. Dynamiczne akcje w zakresie zdobywania dotacji spowodowały, że gmina uzupełniła się o świeże drogi, nowoczesne pojazdy w taborze trasportu miejskiego, oraz nowe miejsca użyteczności publicznej.

Niemałe innowacje nie są widoczne dla zwykłego mieszkańca. Nie oznacza to natomiast, że nie zostały poczynione. Zazwyczaj ignorujemy fakty, które nie są ściśle z nami związane. Przeciętnemu obywatelowi miasta zdaje się, że w regionie niewiele się wykonuje. Tymczasem miasto rozwija się w każdym kierunku. Innowacje w obszarze zarządzania odpadami, tworzeniu i unowocześnianiu siatki wodociągowej, budowa filtrów akustycznych to jedynie część zmian, które pozwalają nam lepiej i bardziej komfortowo żyć. Miasto rozwija się również pod kątem opcji kulturalnych. Moc miasta idzie w górę za pomocą takich inwestycji jak: Kraków Arena lub rewitalizacja Huty. Te nowości przyciągają gości z innych miast do odwiedzin.
Zapoczątkowane przez radnych działania nie tyczą się jedynie samego centrum Krakowa, ale również są połączone z całym regionem. Dlatego zamiast użalać się tylko zauważyć zmiany w które obrodził Kraków. Majchrowski program . Przyszłe lata – o ile uda się zachowania szybkości zmian – pozwolą miastu zostać wspaniałą metropolia.