Pośród licznych miast w kraju, miasto Kraków wyróżnia się nie jedynie w temacie kultury i akademickim, ale też na licznych innych obszarach. Staje się miastem otwartym do mieszkania. Przekształcenia, które dokonały się w mieście w ostatnich okresach dają poczucie, że Kraków rzeczywiście idzie do przodu.

Dobre zmiany w Krakowie.
Co godnego pochwały stworzono w ciągu ostatniego czasu? Ilość napraw i nowości inwestycyjnych jest duża. Mocno pomogły w tym aspekcie finane Unii Europejskiej, z których Kraków niemało czerpie. Dynamiczne akcje w zakresie zdobywania dotacji spowodowały, że gmina uzupełniła się o świeże drogi, nowoczesne pojazdy w taborze trasportu miejskiego, oraz nowe miejsca użyteczności publicznej.

Niemałe innowacje nie są widoczne dla zwykłego mieszkańca. Nie oznacza to natomiast, że nie zostały poczynione. Zazwyczaj ignorujemy fakty, które nie są ściśle z nami związane. Przeciętnemu obywatelowi miasta zdaje się, że w regionie niewiele się wykonuje. Tymczasem miasto rozwija się w każdym kierunku. Innowacje w obszarze zarządzania odpadami, tworzeniu i unowocześnianiu siatki wodociągowej, budowa filtrów akustycznych to jedynie część zmian, które pozwalają nam lepiej i bardziej komfortowo żyć. Miasto rozwija się również pod kątem opcji kulturalnych. Moc miasta idzie w górę za pomocą takich inwestycji jak: Kraków Arena lub rewitalizacja Huty. Te nowości przyciągają gości z innych miast do odwiedzin.
Zapoczątkowane przez radnych działania nie tyczą się jedynie samego centrum Krakowa, ale również są połączone z całym regionem. Dlatego zamiast użalać się tylko zauważyć zmiany w które obrodził Kraków. Majchrowski program . Przyszłe lata – o ile uda się zachowania szybkości zmian – pozwolą miastu zostać wspaniałą metropolia.